00106394.jpg

NyNorsk Messingkvintett

NyNorsk Messingkvintett skal urframføre begge tingingsverka og annan musikk av dei to fokuskomponistane, og lokale komponistar. NyNorsk Messingkvintett har ein profil som passar Tonehimmel svært godt. Dei seier sjølve at dei er drivne av eit ynskje om å lydsette sterke historier og skape konsertar og framsyningar som set varige emosjonelle spor hos publikum. Dei er vane med å samarbeide med komponistar og andre kunstnarar for å finne nye perspektiv til framføringane sine, som dei kallar lydlege narrativ.

NyNorsk Messingkvintett vart kåra til årets utøvar 2022 av Den norske komponistforening.

Engegårdkvartetten

Engegårdkvartetten såg dagens lys under den spektakulære midnattssola i Lofoten i 2006. Raskt vart dette kammermusikk-ensemblet eit av de mest ettertrakta i Noreg. Kvartetten er kjend for dei mange modige og friske tolkingane sine av det klassiske repertoaret. Samstundes legg dei vekt på å markere det skandinaviske opphavet sitt.   

Under tonehimmel 2022 vil kvartetten spele H2O-trilogien (Vass-trilogien) av Cecilie Ore. Dei har tidlegare urframført alle dei tre delane, men dette vil vere fyrste gongen publikum får høve til å høyre heile trilogien som ein del av same konsertrekke.  I tillegg skal kvartetten også spele tidlegare verk av  Ricardo Odriozola.

__kaicheen-Engegårdkvartetten-Kvartett-04458.jpg