top of page

Dette er eit gratis fordjupingstilbod for elevar på Sunnmøre laga av Ulstein kulturskule og Ørsta kulturskule i samarbeid med tonehimmel.

 

Det er tre samlingar der du får høve til å utforske, eksprimentere og trylle med musikk. Du treng ikkje eige instrument eller forkunnskapar. 

Alder: Frå 15år og oppover. 

Antal elevar: 8.

 

25.november: LYD – ULSTEIN KULTURSKULE

- Gjere seg kjend med kontaktmikrofonteknikk.

- Gjere seg kjend med ulike typar lydkjelde.

- Gjere seg kjend med ulike typar effektprosessering.

 

27. januar: MATERIALE – ØRSTA KULTURSKULE.

- Utforske det å konstruere eit instrument frå ulike materialar.

- Lage eit grunnlag for eit musikalsk materiale.

- Utforming av instrument til eigen arbeidsflyt.

 

16. mars: UTØVING LYD OG MATERIALE

- Utforske ulike verkty for komposisjon og improvisasjon.

- Utforske ulike lytteteknikar knytt til musikk som er ukjend.

- Utforske musikalske forløp og formoppbyggingar.

 

Lærarar: Hans Robert Bondhus og Robert Løkketangen.

ulsteinkulturskule-logo.png

Kunstenå lage plingplong

379999785_1311691799463857_7738812284444137297_n.jpg
bottom of page