top of page
DSC01116.jpg

Meisterklasse
i fritonal improvisasjon
med Magnar Åm

måndag 19. juni

Kl 17.00-20.00  Volda kyrkje

Ope for alle interesserte  

Gratis

Magnar Åm underviser her deltakarane i å improvisere fritonalt med intuisjonen som

rettesnor. Målet er at alle medverkande skal finne balansen mellom full uttrykksfridom og

fullt medansvar for den resulterande musikken. Studentane blir seinare utfordra til å delta i

improvisasjonskonserten i Volda kyrkje 20. juni kl 18.00 (sjå denne).

Meld deg på ved å sende ein e-post til tonehimmel@gmail.com

Merk e-posten meisterklasse Åm

bottom of page