top of page

"Relasjon" 
Lydverk/Installasjon

IMG_4727 4.jpeg

Fredag 28. juni

som ein del av "Vandringskonsert i Volda-skogen"

Søndag 30. juni kl. 14.00-15.00

Volda-skogen, turstien mot Steinhusa

"Relasjon" er ein lydinstallasjon som set lys på kva lydforrurensing kan gjere med økosystemet vårt. Sara Sybil Gundersen og Tiril Brenne Høydal er bachelorstudentar på Design, kunst og handverk ved Høgskulen i Volda. Installasjonen er mellom anna inspirert av deira opplevingar av byrom, ulike lydkunstnarar og påverkningskrafta til lyden.

Kunststudentane eksperimenterer med relasjonen mellom mennesket og naturen, og absurditeten som skjer når ein forflyttar lyd til ein plass der den ikkje høyrer heime. Det er utforska rundt kva eit materiale og rom kan vere, og tatt i bruk naturen som setralt element i verket.

Stien mot Steinhusa, en skogstur ikke langt frå Volda sentrum. Det er mogleg å parkere ved toppen av byggefeltet Håmyra - se googelkart her. Turstien er godt merka.

IMG_5480 4.jpeg
bottom of page