top of page
tonehimmel
 er alle deltakarar
komponistar, musikarar, lyttarar,

fuglar, insekt, vinden
alt som er mellom oss er ein del av konsertane våre
vi skaper dei saman
velkommen

Endeleg kan vi ynskje velkomen til tonehimmel, ein samtidsmusikkfestival på

Søre Sunnmøre, med musikk, natur og menneske.

tonehimmel er som eit ope rom, eit hol i tida, ein musikalsk leikeplass, der det viktige er å vere ærleg, open og lyttande. Vi trur framtida vert litt betre om vi alle stoppar opp innimellom, tek oss tid til å høyre og sjå både kvarandre og naturen, kanskje ikkje forstå bestandig, men akseptere at det finst mange ulike stemmer i verda og at vi slett ikkje er åleine i livet, vi deler det.

 

Vi håpar tonehimmel gir deg ny musikk, nye opplevingar, lèt deg bli kjend med

nye menneske og skaper minne du kan ta med deg vidare. 

Velkomen!

Venleg helsing 

Magnar Åm og Kaja S. Robak

kunstnarisk leiar og dagleg leiar i tonehimmel

Litt meir om tonehimmel: 

Samtidsmusikk er kunstmusikk laga av menneske som lever i same verd og tid som deg. Kvart år har vi to fokuskomponistar og målet vårt er at dei sjølve, gjennom samtale, skal få vise veg inn i sine musikalske univers.

Vi har også fleire lokale komponistar på programmet, først og fremst fordi dei har skrive fin musikk, men også for å vise folk at samtidsmusikken er nærare enn dei kanskje trur, og finst med mange ulike tonedialektar.

Mange av konsertane våre er utandørs, musikarar og komponistar står gjerne bak eit tre, sit i ein båt eller er på fjellet. Vi trur naturen er langt meir enn ein fin kulisse, den gir oss eit nærvær og eit ope sinn både for musikken, naturen og for kvarandre. 

bottom of page