tonehimmel2022-1.jpg

musikk,natur
og menneske

tonehimmel 

ein samtidsmusikkfestival på Sunnmøre

der alle er deltakarar

tonehimmel har vi ikkje publikum, hos oss er alle deltakarar. Komponistar, musikarar, lyttarar, fuglar, insekt, vinden og alt som er mellom oss er ein del av konsertane våre. Vi skaper dei saman.

Samtidsmusikk er kunstmusikk laga av menneske som lever i same verd og tid som deg. Kvart år har vi to fokuskomponistar og målet vårt er at dei sjølve, gjennom samtale, skal få vise veg inn i sitt musikalske univers.

Vi har også fleire lokale komponistar på programmet, først og fremst fordi dei har skrive fin musikk, men også for å vise folk at samtidsmusikken er nærare enn dei kanskje trur,

og finst med mange ulike tonedialektar.

Komponist Magnar Åm er kunstnarisk leiar. 

Mange av konsertene våre er utandørs, musikarar og komponistar står gjerne bak eit tre, sit i ein båt eller er på fjellet. Vi trur naturen er langt meir enn ein fin kulisse, den gir oss eit nærvær og eit ope sinn både for musikken, naturen og for kvarandre. 

Sjåast til ny festival 19.-25. juni 2023!