top of page
DSC01116.jpg

Musikken, naturen og samtalen vert ei heilskapleg oppleving, som kan få folk til å tenkje over kva det vil seie å skape og eksistere som menneske i vår tid.

Magnar Åm, kunstnarisk leiar 

Kunstnarisk leiar: Magnar Åm

Dagleg leiar: Kaja Skatvedt Robak

Styremedlemmer: Ingrid Opedal, Geir Hjorthol og Ingrid Vik Henriksen

tonehimmel@gmail.com

tlf. 91801735

tonehimmel er ein festival og konsertarrangør for samtidsmusikk i distriktet, med fokus på musikk, natur og menneske. Målet er å lyfte samtidsmusikk fram til eit breiare publikum, med konsertrekker der konserten og samtalen saman utgjer ei heilskapleg oppleving og samstundes fremjar refleksjon rundt det å skape og eksistere som menneske i vår tid. 


Vi lagar ei nyskapande ramme for framføring av samtidsmusikk, der vandring i naturen og publikum sin eigen refleksjon og samtale seg imellom er ein viktig del av opplevinga.

 

Vi trur kjennskap til det mennesket som har skrive musikken, refleksjonen og framferda bak aukar folk sine føresetnader for å kunne ta inn musikken deira, sjølv om han for mange har eit uvant tonespråk. Vi meiner dette er viktig for å gjere musikken tilgjengeleg for fleire.

bottom of page