gupta2019_0118.jpg
Foto Signe Fuglesteg Luksengard (3).jpg

Bolstad og Gupta til tonehimmel 2023

Pressemelding laurdag17. september 2022

Kristin Bolstad og Rolf Gupta skal vere gjestekomponistar under tonehimmel 2023. Dei skal skrive kvart sitt tingingsverk til festivalen, som neste år vert utvida til ei heil veke og varer frå 19.-25. juni. 

 

Både Gupta og Bolstad skal skrive for messingkvintett og for kvar sin spesifikke stad. Bolstad sitt verk skal urframførast på Rotavetnet medan musikarane sit i kvar sin båt og vert rodde over vatnet. Gupta skal skrive sitt stykke til “Ekkodalen” i Ørsta, ein dal på fjellet 675 meter over havet, som har ein atterljom på opp mot 5,5 sekund. Tingingsverka er støtta av Kulturrådet og skal spelast to gonger på festivalen, ein gong ute og ein gong innandørs.

 

Natur, musikk og menneske

Tonehimmel er ein nystarta samtidsmusikkfestival på Sunnmøre og vart arrangert for fyrste gong i 2022. På tonehimmel er ingen publikum, hos oss er alle deltakarar. Komponistar, musikarar, lyttarar, fuglar, insekt, vinden og alt som er mellom oss er ein del av konsertane våre. Vi skaper dei saman. 

På programmet har vi samtidsmusikk, kunstmusikk laga av menneske som lever i same verd og tid som deg. Mange av konsertane våre er utandørs, musikarar og komponistar står gjerne bak eit tre, sit i ein båt eller er i ein dal på fjellet. Vi trur naturen er langt meir enn ein fin kulisse, den gir oss eit nærvær og eit ope sinn både for musikken, naturen og for kvarandre. 

 

Venskap og skaping i vår tid

Kvart år har vi to gjestekomponistar, det er deira verkliste som styrer når vi set festivalprogram, vel konsertstadar og musikarar. 

 

Vi ynskjer å starte venskap med dei på vegner av alle som kjem på festivalen, og på årets program vil vi også presentere fleire tidlegare verk av dei to. I tillegg til musikken, er  samtalar også ein viktig del av konsertane våre. Målet er at komponistane sjølve skal få vise veg inn i sitt musikalske univers, at vi skal bli kjende med dei også: kven er dei og korleis er det å skape i vår tid.

 

Gupta og Bolstad

Rolf Gupta har ein lang karriere som komponist og er i tillegg ein av vår tids sentrale norske dirigentar. Musikken hans har vorte svært godt mottatt. Den har dei seinere åra endra seg, og han har mellom anna henta mykje inspirasjon frå sine indiske røter. I 2020 skreiv han verket “Jordens sang”, som handlar om skapinga av jorda og mennesket si leiting etter svar. Verket vart hylla både av publikum og kritikarar og for dette vart Gupta også tildelt prisen “Årets verk” av Norsk komponistforening. 

 

Kristin Bolstad er komponist, vokalist og musikar. Ho er kjend for si interesse for klang, det fysiske rommet og musikken som eit uttrykk for kjensler. Ho har jobba mykje med stadspesifikke komposisjonar, og dei romlege og akustiske parametra er ofte utgangspunktet når ho skaper.  Musikken hennar har vorte framført av ei rekke leiande ensemble og orkester.

 

Kjem att etter 15 år

For Bolstad er det ekstra spesielt å kome til Volda og Sunnmøre. For 15 år sidan studerte ho komposisjon her hos tonehimmels kunstnariske leiar, Magnar Åm.

– Å møte og studere med han vart omveltande for meg. Eg hadde skrive musikk heile livet, men trudde ikkje det var noko. Han klarte å rette spegelen mot meg og viste meg at eg har noko her, seier Bolstad.

 

Då ho reiste frå Volda sette ho punktum med eksamensverket, skrive for og urframført i det lokale symjebassenget.

 

– No kjem eg tilbake og skal skrive for det verkeleg store og naturlege bassenget i Volda, Rotevatnet. Det gir meg frysningar, seier ho.

Elskar ekko

Heller ikkje Rolf Gupta var i tvil då Magnar Åm ringde. 

- Eg var ikke i tvil, dette ville eg vere med på. Magnar sitt forhold til det nære, både i kulturen og naturen har alltid vore inspirerande og så elskar eg ekko, seier han.

 

I tillegg til musikken og naturen gler Gupta seg til samtar og møte med publikum. At fleire av konsertane skal vere utandørs, der vegetasjon, snøsmelting, vêret, dyr og andre ting kan påverke det musikalske resultatet, bekymrar ikkje han.

 

– Det uføreseielege er nydeleg, seier Gupta.

 

Begge tingingsverka skal urframførast av NyNorsk Messingkvintett. Kva andre ensemble og verk som kjem på programmet vert lansert før jul.