top of page

Ekkodalkonserten (Barstadvik, Ørsta)

tonehimmel (4).png

Laurdag 29. juni

vandringa startar kl. 10.00 frå parkeringa ved Barstadsætra

Vandringa tek ca. to timar

Konserten startar i dalen når folk er komne opp. 

Dersom været er for dårleg vert konserten flytta innandørs og til eit seinare tidspunkt  på dagen. Er du usikker ring 91801735.

Program:

  • Komponistmøte med Therese Birkelund Ulvo

  • "Surlande/tiklande/hullande – du vildrande, tislande bekk" tingingsverket av Ulvo for vokalgruppa Stemmeklang og ein bekk på vegen oppover mot dalen.

  • Komponistmøte med Rolf Gupta, Jan Erik Mikalsen, Jorun Marie Kvernberg, Hans Robert Bondhus og Robert Løkketangen - komponistene fortel om eigen musikk

  • "An Wasserflüssen babylon" av Rolf Gupta (urframføring av NyNorsk messingkvintett)

  • Tre av satsane av “Tagal” av Jorun Marie Kvernberg (Stemmeklang)

  • "Dalen"av Jan Erik Mikalsen (urframføring av NyNorsk Messingkvintett og Rolf-Erik Nystrøm)

  • Urframføring av improvisasjonsverk av Robert Løkketangen og Hans Robert Bondhus

  • Performance ved Henrik Koppen

 

Litledalen i Ørsta, som på folkemunne vert kalla Ekkodalen, er ein heilt spesiell stad, der fjellformasjonane legg til rette for eit heilt unikt samspel med naturen. Når forholda er på sitt aller beste kan ein få heile 11 påfylgjande ekko her, som varierer i oktav og styrke.

Turen starter frå Barstadvika og saman går vi oppover. Etter ein times vandring, oppe på det store "platået" kjem du til å sjå ein vimpel, her samlast alle og møter komponist Therese Birkelund Ulvo som fortel om sitt verk "Surlande/tiklande/hullande – du vildrande, tislande bekk". Saman med komponisten går vi ned til bekken der verket vert framført av vokalgruppa Stemmeklang og ein levande bekk. 

Etter dette fortsetter turen oppover til vi kjem til nokre små vaten. Her vil du også sjå ein stor vimpel og her samlast vi og møter komponistane: Rolf Gupta, Jan Erik Mikalsen, Jorun Marie Kvernberg, Hans Robert Bondhus og Robert Løkketangen. Dei fortel litt om musikken dei har skrive til denne konserten.

Saman går vi inn i dalen og lar musikken, naturen og ekkoa spele til oss. Alle sit der ein sjølv ynsjer. Velkomen!

Undervegs på turen opp vil ein også få oppleve performance av Henrik Koppen. 

Slik finn du vegen til Ekkodalen (Barstadsætra)

Barstadsætra, i Barstadvik i Ørsta kommune

Her er link til kjøyreruta frå Volda til Barstadsætra

bottom of page